QUE FEM

La reprogramació quàntica és una tècnica canalitzada en la qual participen un grup de guies espirituals especialistes en diferents àmbits (tals com la sanació emocional, desbloqueig de potencials, visualització del futur o passat…). Són els propis guies espirituals del pacient els qui indiquen als guies especialistes mèdics què requereix el pacient. El terapeuta és en aquest cas una mera eina que segueix les instruccions dels guies, els quals controlen tot el procés a pesar que deixen cert marge de maniobra al terapeuta i són receptius a les peticions del pacient.

 

Encara que és una tècnica energètica, difereix del reiki convencional en el sentit que en el reiki el terapeuta exerceix de canal baixant energia de l'univers per omplir o reequilibrar al pacient. En la reprogramació quàntica es treballa amb un altre tipus d'energia, més densa i adaptada a l'actuació al món físic en el qual vivim. De fet, s'utilitza en gran part la pròpia bioenergia personal del terapeuta, produïda per les seves cèl•lules, barrejada amb energia canalitzada i la dels guies espirituals.

 

 

 

En la reprogramació quàntica els guies posen a la disposició del terapeuta una sèrie d'eines i procediments amb els quals intervenir al pacient, assemblant-se en aquest sentit més a una operació quirúrgica energètica (indolora) que a una teràpia energètica convencional. Els procediments i aplicacions de la reprogramació són molt extensos, i es van ampliant a mesura que el terapeuta va augmentant de vibració i millorant la seva capacitat de canalitzar i entendre les instruccions dels guies.

 

Per entendre les aplicacions de la reprogramació quàntica, aquestes són algunes de les coses que més habitualment succeeixen en una sessió de reprogramació quàntica:

 

- Sanar dolències físiques, psíquiques i emocionals.

 

- Descobrir l'origen de bloquejos energètics o emocionals, mostrant i alliberant experiències passades (d'aquesta vida o d'altres), sanant el problema d'origen.

 

 

- Consulta de les “lliçons d'ànima” complertes o previstes de complir.

 

- Consulta de la missió de vida o sondeig del futur.

 

- Alliberament i purificació de éssers etèrics enganxats a l'aura de la persona i que poguessin estar negativitzant-la (larves astrals, persones difuntes o éssers foscos).

 

- Purificació i harmonització energètica, així com alineació de chakres i millora de les connexions amb el cel i la terra.

 

- Anul•lació de màgia negra, així com establiment de defenses energètiques per evitar futurs atacs així com per evitar futurs “enganxes” d'éssers etèrics patològics.

 

- Acceleració de processos vitals i atracció de situacions favorables (treballs, amors, etc.), així com entendre els perquès de la situació vital actual.

 

- Activació de potencials tals com la sanació, intuïció, visió etèrica (tercer ull), lucidesa fora del cos (viatges astrals) o d’altres.

 

- Canalització de missatges de l'equip de guies espirituals del pacient (guia de vida, guies de treball, així com també guia animal “tòtem”), també són habituals les visites i interaccions positives de familiars morts.

 

 

Així doncs, com pot apreciar-se, les aplicacions són múltiples. I conforme anem exercint com a terapeutes se'ns van obrint noves portes i ensenyant nous procediments i eines. Això no significa que puguem triar què fer a cada moment. És l'equip de guies qui dirigeix el que es permet fer i què no: així pot ser que hi hagi malalties que no puguin sanar-se perquè formen part d'un aprenentatge de l'ànima de la persona que els guies considerin que no pugui aprendre d'una altra manera, o pot ser que la persona estigui interessada a saber alguna cosa concret i en canvi els guies, encara valorant la petició del pacient, prioritzin algun altre procediment que considerin més vital, moltes vegades per a sorpresa positiva del pacient. No hi ha regles fixes en el curs de la reprogramació quàntica.

 

Si vol saber més sobre els procediments, els guies que habitualment solen participar, el funcionament de la sessió i sobre la realitat més enllà del pla físic, pot consultar l'apartat “aprofundint”, el qual està en constant remodelació, ja que també reflecteix els resultats de les nostres recerques amb reprogramació quàntica.

CONEXIÓN PERSONAL